Wskaźniki jakościowe za ostatni zamknięty kwartał:
Dostępność międzymiastowej sieci Szkieletowej: 100%
Wskaźnik reklamacji poprawności faktur: 0,03 %
Wywiązanie się z terminu przyłączenie do sieci: 98%
Terminowość usunięcia awarii w deklarowanym terminie: 99%
Poziom reklamacji (z wyjątkiem reklamacji dot. faktur). Średnia liczba zarejestrowanych reklamacji na jednego klienta w okresie 1 miesiąca 0,00%
Czas obsługi reklamacji klienta: 100%

Design: Marchlewski.com.pl | Realizacja: Kulikowski-it.pl strony internetowe szczecin